Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN przekazaliśmy do wszystkich szkół i placówek za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości wysłanej do szkół i placówek dołączyliśmy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   

Wśród materiałów przekazanych do szkół znalazły się także Deklaracja na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do udostępnienia naszych informacji swoimi kanałami komunikacyjnymi do dyrektorów szkół, rodziców i uczniów oraz śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której zamieszczamy wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Załączniki:

  1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
  4. Deklaracja na szczepienia
  5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
  6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
  7. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage