Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lęborku organizują w ramach działań Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego - cykl zajęć on-line dla uczniów szkół ponadpodstawowych, pn. "Projekt Kariera- Wybieraj mądrze". W czasie spotkań młodzież pozna sytuację i trendy na pomorskim rynku pracy, kompetencje niezbędne do podjęcia satysfakcjonującej pracy w przyszłości, wagę odkrywania mocnych stron
i talentów a także znaczenie i możliwości całożyciowego uczenia się.

Uczniowie klas II I LO będą uczestniczyć w spotkaniach w dniach 19 – 23 kwietnia.

 

prjekt kariera - plakat

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage