Na przełomie lutego i marca 2021r. młodzież I LO w Lęborku uczestniczyła
w II edycji Festiwalu Filmów Profilaktycznych zorganizowanym w ramach realizacji działań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pod hasłem „JesteśMY razem”.

Nad przedsięwzięciem honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe w Lęborku. Głównym założeniem festiwalu była profilaktyka zdrowia psychicznego w czasie pandemii, a także realizacja profilaktyki rówieśniczej, poprzez twórcze i kreatywne działania artystyczne. Festiwal miał formę konkursu skierowanego do kl. I i II, którego przedmiotem było przygotowanie teledysku. Treść i słowa piosenki miały wzbudzać emocje, podkreślać rolę osób bliskich i przyjaciół, nieść optymistyczne przesłanie, a przede wszystkim pełnić rolę motywującą do budowania i pielęgnowania pozytywnych relacji rówieśniczych i okazywania wsparcia drugiemu człowiekowi.

Każda klasa reprezentowała tylko jeden film na wskazany temat:


- klasy I: Nie daj się samotności !Buduj relacje!

- klasy II po szkole podstawowej: Nie daj się wykluczeniu! Pielęgnuj relacje!

- klasy II po gimnazjum: Bądź wsparciem dla siebie i innych!

 

Tegoroczny festiwal w całości odbywał się w formie online. Przygotowane prace wyróżniała wysoka jakość merytoryczna i artystyczna.

 

Po burzliwych obradach Jury w składzie:

  • pani Katarzyna Wach – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Lęborku,

  • pani Jolanta Bona – kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, filia w Lęborku,

  • pan Krzysztof Poziemski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lęborku,

przyznało trzy pierwsze miejsca dla: klasy IB, dla klasy IIA po szkole podstawowej i dla klasy IIB po gimnazjum. Przyznano również wyróżnienia indywidualne za śpiew dla: Marii Pawlak i Michaliny Jagodzińskiej z kl. IB, Martyny Reclaf z kl. ID oraz Agnieszki Suszko z kl. IIAP. Ponadto nasi przyszli maturzyści przyznali nagrodę publiczności dla kl. ID

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców I LO, Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzką w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!


 

Aneta Okoń

Joanna Nowicka - Młyńska

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage