W związku ze złym stanem zdrowia dużej grupy nauczycieli (reakcja poszczepienna) i niemożnością prowadzenia przez nich zajęć ustalam, w oparciu o Rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. §5 pkt 1 i pkt 2 ust 3, dzień 01.03.2021 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage