W szkole otwarto siłownię, która powstała na zapleczu starej szatni uczniowskiej.

Nauczyciele po raz pierwszy będą musieli realizować dodatkową godzinę, tzw. dziewiętnastkę. Ma być ona przeznaczona na pracę z uczniami słabszymi i szczególnie uzdolnionymi.

Weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie ewaluacji pracy szkoły; powołano szkolny zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.

W szkole realizowano projekt unijny pt. „Aktywny uczeń”.

Nauczyciele przeszli szkolenie przed wprowadzeniem Dziennika Elektronicznego w szkole.

1 czerwca 2010 roku „Orlik” przy pl. Piastowskim otrzymał imię naszego nauczyciela Bolesława Bykowskiego, czyli słynnego „Bola”.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage