Rada Rodziców wnioskowała do dyrektora szkoły o to, by w szkole nadal uczono języka rosyjskiego.

W 2008 roku rozpoczęto dyskusje nad nową podstawą programową w liceach. Pierwsza klasa miała stanowić powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z gimnazjum, a klasy druga i trzecia miały się koncentrować na przygotowaniu do studiów wyższych.

Po raz kolejny pojawił się pomysł, by w ogrodzie szkolnym wybudować parking dla samochodów. Szkoła nie zgodziła się na ten pomysł.

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage