Opłata za Komitet Rodzicielski wynosiła 100000 zł, płatne w ratach.

W szkole obowiązywał zwyczaj noszenia obuwia zmiennego. Dostarczała go firma Codet. Cena za parę - 25000 zł.

Z powodu trudności finansowych państwo zawiesiło wypłacanie stypendiów uczniowskich.

Obiad w stołówce szkolnej kosztował 7000 zł.

W Liceum funkcjonował gabinet lekarski, który obejmował opieką 535 uczniów. Lekarz przyjmował raz w tygodniu w środy, przed południem. Przeprowadzane tam były badania bilansowe. Przez cały tydzień w gabinecie czuwała pielęgniarka. W szkole funkcjonował też gabinet stomatologiczny. Pani stomatolog przyjmowała codziennie w godzinach przedpołudniowych. Organizowano całoroczną akcję fluoryzacji. Uczniowie klas maturalnych nie mieli szans ukończyć szkoły, jeśli nie przedstawili zaświadczenia o wyleczeniu wszystkich zębów.

Od 2. listopada organizowana była akcja "Szklanki mleka".

Za palenie papierosów na terenie szkoły uczniowie byli karani mandatem w wysokości 10000 zł.

Jak zwykle w okresie świątecznym młodzież otwierała się na pomoc dzieciom. W tym roku obdarowano dzieci słodyczami i zabawkami na kwotę 690000 zł.

Obowiązywały nowe zasady zdawania egzaminu dojrzałości. Uczniowie mieli możliwość wyboru drugiego przedmiotu pisemnej części matury.

Z inicjatywy niektórych nauczycieli szkoły przyjęto wniosek o ograniczeniu palenia papierosów w pokoju nauczycielskim, szczególnie podczas obrad Rady Pedagogicznej. W związku z tym palący zyskali krótką przerwę co 45 min. Palacze palili papierosy poza pokojem nauczycielskim na klatce schodowej. Zimno jakie tam panowało, wpłynęło na to, że niektórzy zrezygnowali z nałogu.

W czasie trwania matur uczniowie klas I i II wyjeżdżali na biwaki i wycieczki krajoznawcze. Większość wybrała Łebę i łebskie ośrodki wczasowe - PKP, PTTK, Wodnik, Słowiniec. Nauczycieli w pracy wychowawczej wspierali rodzice uczniów (ku ich niezadowoleniu).

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage