Od 1. 09. 2003 w celu poprawienia bezpieczeństwa w szkole, wprowadzono obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów.

Rada Pedagogiczna próbowała utworzyć przy naszej szkole dwie klasy gimnazjalne o profilu mat.- fiz. oraz biol.- chem. Powstanie gimnazjum przy liceum było warunkiem podjęcia starań o wpisanie szkoły do rejestru Towarzystwa Szkół Twórczych. Uchwała Rady Pedagogicznej w tej sprawie nie uzyskała uznania w oczach władz miasta, którym podlegały szkoły gimnazjalne.

Z końcem grudnia 2003 Starostwo Powiatowe zdecydowało o zlikwidowaniu stołówki szkolnej, którą przejęła firma Ajent.

Ze względu na bezpieczeństwo w szkole rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej.

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage