Pracę w szkole rozpoczęli nauczyciele: E. Majko, E. Kisielińska– Baranowska.

Tradycją każdego rozpoczęcia roku szkolnego były konferencje dyrektorów z kuratorem.

Na naradzie sierpniowej 1995 mówiono o nowej ustawie o systemie oświaty.

Młodzież była objęta centralnymi badaniami, które dotyczyły zjawisk patologii wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, nikotynizm).

Szkoła przystąpiła do programu Agenola 21, który dotyczył szeroko rozumianej ekologii – prowadzenie akcji „Obserwator wybrzeża Europy”; w szkole powstała Rada Ekologiczna.

Szkoła przystąpiła do próbnych egzaminów maturalnych.

Swoją pracę pedagogiczną kończy dyrektor Hipolit Gulewicz.

Uczeń Jerzy Młyński został przedstawicielem województwa słupskiego w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage