Najważniejszym wydarzeniem były uroczystości 50- lecia istnienia szkoły. Program uroczystości został podzielony na uroczystości dla młodzieży, które odbyły się w piątek 29. 09. 1995 i na główne uroczystości rocznicowe w sobotę 30. 09. 1995. Oficjalnym obchodom towarzyszyły imprezy sportowe m.in. mecz absolwenci-uczniowie. Zorganizowano wielki bal 50- lecia (noc z soboty na niedzielę).

Szkołę podłączono do miejskiego ciepłociągu-przestała istnieć szkolna kotłownia.

Z końcem roku szkolnego swoją działalność zakończył internat. Ostatnim dyrektorem był mgr Władysław Raczyński.

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage