Ku radości uczniów 1. 09. 1993r. pracę zaczął Władysław Nowak (matematyk).

Od tego roku przyjęto organizowanie wywiadówki na miesiąc przed klasyfikacją.

Specjalna komisja szkolna rozpatrywała podania o możliwość stołowania się w stołówce szkolnej.
Koszt obiadu wynosił 13000 zł.

Uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym mieli zapewnione oceny celujące na koniec roku szkolnego.

Do matury przystąpiło 118 uczniów, zdało 117.

W dalszym ciągu trwa komputeryzacja szkoły.

Gabinet fizyczny, dzięki sponsorowi panu Wiesławowi Nowakowi, został wyposażony w teleskop.

Uczniowie po zajęciach wychowania fizycznego mogli skorzystać z natrysków.

Powołano komitet obchodów 50- lecia szkoły.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage