Do szkoły uczęszczało w sumie 520 uczniów. Klasy od pierwszej do czwartej (w każdym roczniku klasy a, b, c, d).

Wprowadzono obowiązek noszenia obuwia zmiennego.

Za palenie papierosów, decyzją Rady Pedagogicznej, podniesiono karę do 20000 zł.

Mimo kłopotów finansowych nadal organizowano wycieczki krajoznawcze.

W gabinecie fizycznym zainstalowano pierwszy komputer IBM.

Palący nauczyciele doczekali się wydzielonej specjalnie dla nich palarni.

W gabinecie lekarskim przestał przyjmować lekarz. Do 1992 roku uczniowie klas IV, żeby skończyć szkołę musieli się wylegitymować dokumentacją stomatologiczną potwierdzającą, że wyleczyli oni wszystkie zęby. Na terenie szkoły działał gabinet stomatologiczny, który prowadził program fluoryzacji. Gabinet stomatologiczny znajdował się obok gabinetu pielęgniarki (obecny gabinet wicedyrektora).

W czasie egzaminów maturalnych uczniowie klas I i II wyjeżdżali na wycieczki i biwaki.

Medal Primus Inter Pares otrzymało 6 uczniów wśród nich Michał Nowak, który reprezentował szkołę na trzech olimpiadach na szczeblu centralnym. Wyróżnieni uczniowie otrzymywali „Złotą Tarczę z Laurem”.

Szkoła prowadziła wymianę ze szkołą w Emden (Niemcy).

Dla chętnych zorganizowano zajęcia dodatkowe z języków obcych (największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z języka angielskiego).

W roku szkolnym 1992- 1993 nasze liceum zajęło II miejsce w województwie słupskim pod względem sukcesów na olimpiadach.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage