Coraz aktywniej pracuje Samorząd Uczniowski, włączając się w akcję: „Grosz do grosza”, „Mikołajkowe krwiodawstwo”, „Szlachetna paczka”, „Noc muzeów”, „Targowisko talentów”.

17 października 2014r. nauczyciele, uczniowie i absolwenci pożegnali, na lęborskim cmentarzu, wieloletniego dyrektora szkoły Pana Jerzego Repińskiego.

Nowym zwyczajem praktykowanym przez młodzież naszego liceum jest dojeżdżanie do szkoły rowerem. Z myślą o użytkownikach jednośladów, zainstalowano stojaki na nie. Dwa kółka są pod stałym dozorem szkolnej kamery.

W związku z ogólną modą na aktywność fizyczną, w naszej szkole, w ramach programu „Aktywni-pozytywni”, zorganizowano „Maraton fitness”. Wzięło w nim udział 76 odważnych uczniów.

W ramach poprawy bezpieczeństwa, w szkole przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz remont generalny tarasu szkolnego.

Szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Gdańskim podpisując w czerwcu porozumienie, które ma nam otworzyć drogę do miana liceum akademickiego. Przez dwa kolejne lata będziemy realizowali współpracę z wydziałami prawa, nauk społecznych, biologii i chemii oraz matematyki i fizyki.

W sierpniu 2015r. uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego nastąpiło przekształcenie I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage