Przystąpiono do remontu gabinetów, które szkoła przejęła po Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Wobec pojawiającego się problemu niżu demograficznego, większego znaczenia nabrały targi edukacyjne organizowane przez Starostwo Powiatowe w „Mechaniku”.

Zagrożeniem dla młodzieży stały się dopalacze, dlatego szkoła, z udziałem specjalistów – terapeutów, włączyła się do programu przeciwdziałającemu uzależnieniom (ze szczególnym naciskiem na uzależnienie od dopalaczy).

Klasy biologiczno-chemiczne brały udział w programie badawczym pt. „Obserwator wybrzeża Europy”, w ramach którego uczniowie sprzątali plażę na Stilo i nasadzali trawę na wydmach. Programem kierowały Halina Wielgus oraz Agnieszka Pobrucka.

W badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej szkoła otrzymała tytuł szkoły sukcesu, co było odpowiednikiem 5. miejsca w województwie pomorskim.

Młodzież naszej szkoły aktywnie włączyła się w pracę reaktywowanej Młodzieżowej Rady Miasta.

W maju gościliśmy w naszej szkole grupę 14 uczniów z Niemiec. Tematem przewodnim wymiany było badanie zasobów rzeki Łeby. Rewizytę zaplanowano na wrzesień 2014r. 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage