Na konferencji zorganizowanej przez OKE szkoła znalazła się wśród kilkunastu szkół ze 100% zdawalnością matury.

Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia dziennika elektronicznego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Pierwszy etap wdrażania polegał na obowiązkowym uczestnictwie nauczycieli w kursach komputerowych obsługi tego dziennika.

Powołano szkolny zespół do spraw ewaluacji.

Powiat jako organ prowadzący szkołę rozpoczął pracę nad założeniami strategii powiatu dla szkół ponadgimnazjalnych na lata 2011-2019. Główny nacisk kładziono na problem niżu demograficznego, który objął również szkoły ponadgimnazjalne; zjawisko niżu demograficznego będzie się z każdym rokiem pogłębiało i może mieć swoje przełożenie na mniejszą ilość uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły i na ruchy kadrowe nauczycieli.

Fizyk Ireneusz Mańkowski realizował innowację pedagogiczną pt. "E- doświadczenia w fizyce".

Rozpoczęto nabór do programu "Zdolni z Pomorza" w grupie przedmiotów ścisłych.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage