Dla ucznia: 

 • Konsultacje indywidualne, rozmowy wspierające 
 • prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych do dyspozycji wychowawcy 
 • zajęcia psychoedukacyjne prowadzone aktywnymi metodami 
 • udzielanie uczniom pomocy materialnej oraz poprzez kierowanie do specjalistów (według potrzeb) 
 • wspieranie i pomoc w realizacji uczniowskich inicjatyw 

Dla rodzica: 

 • konsultacje indywidualne – poszukiwanie metod wsparcia i pomocy 
 • warsztaty i spotkania ze specjalistami (według potrzeb) 

Dla nauczyciela: 

 • indywidualne konsultacje 
 • wspólne organizowanie pomocy dla ucznia 
 • wymiana doświadczeń 
 • podejmowanie działań profilaktycznych 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage