Miłosz Wieczór - olimpiada języka polskiego -  laureat z I lokatą w kraju

Miłosz Wieczór - olimpiada filozoficzna

Miłosz Wieczór - olimpiada fizyczna

Krystian Dzięgielewki - olimpiada języka polskiego -  laureat z III lokatą w kraju

Konrad Król - olimpiada języka polskiego

Agnieszka Jank - olimpiada wiedzy o rodzinie

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage