Krystyna Dembik - olimpiada języka rosyjskiego

Bożena Kowalska - olimpiada języka rosyjskiego

Małgorzata Strynowicz - olimpiada języka rosyjskiego

Ewa Suwezda - olimpiada języka angielskiego 

Roman Bartoszcze - olimpiada języka angielskiego - VI miejsce

Wojciech Ławecki - olimpiada wiedzy o Polsce

Ryszard Figacz - olimpiada historyczna

Wojciech Ławecki - olimpiada geograficzna -  III miejsce

Leszek Łankiewicz - olimpiada chemiczna

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage