STANOWISKO

 

 • Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku od 2017 r.,
 • Nauczyciel języka polskiego i filozofii,
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów – poziom: egzamin maturalny z języka polskiego,
 • Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żeroma, działającego na rzecz liceum i jego uczniów.

 

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2005- do chwili obecnej

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

 • 2008- 2012

Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku

 • 1991- 2005

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku

 • 2001- 2004

Prywatne Liceum dla Dorosłych w Lęborku

 

STAŻ PRACY

 • Staż pracy pedagogicznej - 27 lat

 

EDUKACJA

 • 2006 –  doktor nauk humanistycznych; (2001-2006 – studia doktoranckie)

Specjalizacja literaturoznawstwo. Praca napisana pod kierunkiem prof. Jana Daty na Uniwersytecie Gdańskim: O prozie Michała Bałuckiego. Studium wybranych problemów.

 • 1986 – 1991 – magister filologii polskiej

Dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Filologiczno - Historycznym w zakresie filologii polskiej. Praca magisterska: Elementy autobiograficzne w prozie Stanisławy Fleszarowej-Muskat została napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Bukowskiego.

 • 2002-2003 – zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni.

 • 2018-2019- studia menadżerskie

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (w trakcie).

 

KURSY, SZKOLENIA

 • 2001 - kurs dający kwalifikacje do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Otrzymanie tytułu egzaminatora.
 • 2001 - ukończenie Kursu pomiaru dydaktycznego pierwszego stopnia.
 • 2002 – ukończenia szkolenia na temat Praca z uczniem trudnym.
 • 2002 – ukończenie kursu Nowoczesny nauczyciel (praca z systemem operacyjnym – pliki i foldery, rola pulpitu i folderu Moje dokumenty, Microsoft Office w pracy nauczyciela – podstawy MS Word, MS Excel; Internet jako źródło wiedzy – serwisy edukacyjne).
 • 2006 – warsztaty metodyczne pt. Konstruowanie prac literackich w ramach przygotowań do Nowej Matury.
 • 2011 – ukończenie kursu ITC w pracy nauczyciela.
 • 2015 - udział w e-kursach zorganizowanych przez Wydawnictwo Operon Jak uczyć czytania ze zrozumieniem – sprawdzona metoda uzupełniona kartami pracy.
 • 2015 - udział w e-konferencjach zorganizowanych przez Wydawnictwo WSiP.
 • 2016, 2017 - szkolenie przewodniczących zespołów egzaminatorów w Gdańsku (egzamin maturalny z języka polskiego).
 • 2016 - udział w konferencji dla kadry kierowniczej dotyczącej ewaluacji wewnętrznej (Słupsk).
 • 2017 – ukończenie szkolenia Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • 2017 – kurs dla dyrektorów  Nowoczesny dyrektor.
 • 2018 – kurs – Kompetencje dyrektora w szkole.

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

 1. Publikacje
 2. 5 publikacji w Oficynie Wydawniczej TUTOR z Torunia (współautor)
 3. 11publikacji w Wydawnictwie Pedagogicznym OPERON z Gdyni (współautor i autor)
 4. 3 skrypty wewnątrzszkolne:

Vademecum maturalne z języka polskiego(w formie elektronicznej i papierowej).

Repetytorium dla maturzystów(w formie elektronicznej i papierowej).

„Lektury z gwiazdką”. Materiał powtórkowy dla uczniów klas trzecich(w formie elektronicznej od 2015 roku).

 

 1. Praca z uczniem zdolnym - liczne tytuły laureatów i finalistów startujących uczniów, np:
 2. 2009 - finalista; 2013 – laureat; 2015 – rekomendacja do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 3. 2016, 2017 – finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach.
 4. 2017 -  uczestniczka etapu centralnego III ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji łagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.
 5. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Bolesław Prus – w setną rocznicę urodzin pisarza”, zorganizowanego pod patronatem Komitetu Centralnego OLiJP, Warszawa 18/19 maja 2012 roku.
 6. Dwóch laureatów Ogólnopolskiego  Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” 2016.
 7. Finalista w XII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana.
 8. Laureat w XIV Pomorskim Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba w kategorii: juwenilia poetyckie.
 9. Finalista Konkursu Literackiego zorganizowanym przez „Cogito” – „Portret belfra”.
 10. Finalista Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura na miotle".
 11. Finalista  X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”.
 12. Dwóch Laureatów V Ogólnopolskiego Konkursie na Prozę „Czas na debiut”.
 13. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Brombolandia ”.
 14. Laureatka 11. Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „W pałacu słów” 2016.
 15. Laureat 13. Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarskiego „Dziennikarstwo obywatelskie”2016.
 16. Laureat Wojewódzkiego  Konkursu  Recytatorskiego „Wejrzeć w siebie” – wybrany fragment utworu H. Sienkiewicza 2016.
 17. Trzy finalistki konkursu wojewódzkiego I edycji Konkursu Literackiego „Wiatr od morza”.
 18. Trzech laureatów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Herbert w oczach młodych Pomorzan”.
 19. Laureatka w kategorii plastycznej IX Pomorskiego Konkursu Interdyscyplinarnego  "Różewicz w oczach młodych Pomorzan" 2017.
 20. Finalista Wojewódzkiego Konkursu „Rodna mowa”.
 21. Dwóch laureatów VI Edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew weny”.
 22. Wyróżnienie w IX Konkursie Literackim im. Jakuba Wejhera.
 23. Laureat Miejskim Konkursie Literackim „Tajemnica manuskryptu Nipkowa”.
 24. Trzech laureatów Międzyszkolnego Konkursu Szekspirowskiego.
 25. Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Poezji Miłosnej „Szeptem”.
 26. Grand prix w Miejskim Konkursie Literackim „Legendy Błękitnej Krainy”.
 27. Laureat Miejskiego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy” .
 28. Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconym Janowi Pawłowi II.
 29. Laureatka Konkursu Poetyckiego, zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lęborku.

 

 1. Inne
 2. 2007 – twórca programu autorskiego z języka polskiego dla klas I-III, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Lęborku.
 3. 2012 - twórca program zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Lęborku,  zdających poziom rozszerzony z języka polskiego.
 4. 2012 – autorka zajęć o charakterze interdyscyplinarnym – zajęcia egzaminacyjne o profilu humanistycznym (korelacja język polskiego, historii i  wiedzy o społeczeństwie).
 5. 2014 - tytuł nauczyciela roku ( według uczniów ILO w Lęborku).
 6. 2003/2004 i 2004/2005 - współpraca z Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON w charakterze konsultanta merytorycznego.
 7. Organizacją na terenie szkoły i poza nią szeregu imprez artystycznycho różnej tematyce i w różnej formie: od kabaretu, poprzez występy taneczne do lirycznych akademii rocznicowych i przedstawień dla dzieci, czy emerytów (od 1991 – ok. 70 imprez)

 

NAGRODY

 • 1998 – nagroda dyrektora szkoły,
 • 2000 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2001 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2002 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2003 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2004 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2005 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2009 – nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 • 2012 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2013 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2014 - nagroda dyrektora szkoły,
 • 2015 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
 • 2016 - nagroda Starosty Lęborskiego.
 • 2018 – nagroda Starosty Lęborskiego.

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage