Dyrektor szkoły w latach 1950-1965, nauczycielka języka polskiego. Początki pełnienia przez nią funkcji przypadają na mroczne lata polskiego stalinizmu. Z jej inicjatywy, w roku szkolnym 1961-1962, utworzono pierwsze klasy o profilu ogólnoekonomicznym, co stanowiło podstawę do utworzenia osobnej szkoły – Liceum Ekonomicznego. Była matką chrzestną drobnicowca PLO MS Lębork.

 
 

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage