We wrześniu 1998 przeprowadzono remont zegara na wieży szkoły.

5.10. rozpoczęła się trwająca ponad miesiąc kontrola kuratoryjna, którą przeprowadził Roman Sikorski - starszy wizytator Kuratorium Oświaty. Wizytacja potwierdziła wysoką pozycję szkoły w zakresie nauczania (potwierdzały to protokoły pokontrolne).

Uchwałą Rady Pedagogicznej z 30. 11. 1998 powołano Szkolną Komisję do Spraw Pomocy Materialnej składającą się z przedstawicieli Samorządy Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Komisja już na pierwszym posiedzeniu przyznała 39 zasiłków losowych.

Od 1. 01. 1999 szkoła przeszła pod kuratelę samorządową. Organem nadzoru stało się Starostwo Powiatowe (w zakresie spraw organizacyjno-finansowych) oraz Kuratorium Oświaty (przewodnictwo dydaktyczne).

Rada Rodziców sfinansowała wyjazd uczniów, którzy na Węgrzech oglądali całkowite zaćmienie Słońca.

Trwały przygotowania do wprowadzenia nowego przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” (dzisiejsze Wychowanie do życia w rodzinie).

Po likwidacji przedmiotu „Wychowanie muzyczne” za zgodą Rady Rodziców sfinansowano zajęcia chóru szkolnego, który prowadziła pani Jolanta Mrożewska.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage