Informatyka

Poniższy program prezentuje możliwość wykorzystania metody dziel i zwyciężaj przy jednoczesnym poszukiwaniu wartości min i max w ciągu liczbowym.

Podczas tradycyjnego poszukiwania min i max w zbiorze musimy wykonać n porównań dla min oraz n porównań dla max -> stąd ilość opracji potrzebna do wykonania zadania wynosi O=n+n=2n;

 

Dziel i zwyciężaj

Przy wykorzyatniu metody dziel i zwycięzaj, w pierwszym przebiegu pętli przeglądamy sąsienie pary liczb ( pierwsza z drugą, trzecia z czwartą itd...), w każdym przypadku większa liczba trafia do tablicy D, a druga do tablicy M. Czyli w pierwszym przebiegu pętli program wykona n/2 operacji porównań (za każdym razem porównujemy dwie liczby, a licznik pętli przesuwa się o 2).

Do tego momentu nasz program wykonał n/2 operacji porównań.

Teraz kolej na przeszukanie zbiorów (kandydaci na max) i (kandydaci na min). Oba zbiory mają rozmiar n/2 (w przypadku parzystago n - dla nieparzystego n -> n/2+1). Przeszukanie możemy wykonać metodą tradycyjną (w każdym zbiorze poszukujemy tylko jednej wartości - większej(D) lub mniejszej(M)).

Przeszukanie zbioru D to n/2 operacji, podobnie ze zbiorem M.

Stąd liczba wykonanych operacji przy wykorzyatniu metody dziel i zwyciężaj wynosi O=n/2+n/2+n/2=(3/2)n

Wniosek - wykorzystując metodę dziel i zwyciężaj zaoszczędziliśmy n/2 (2n-3n/2) operacji (czyli dla zbioru o rozmiarze n=1000 program wykona 500 operacji mniej - 1500 zamiast 2000).

 

Poniższy kod prezentuje efekt podzielenia zbioru na dwa nowe zbiory - D i M. 

 1. #include<iostream>
 2. #include<ctime>
 3. #include<algorithm>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int T[1000005];
 7. int M[500005];
 8. int D[500005];
 9.  
 10. void Dziel(int n);
 11.  
 12. int main()
 13. {
 14.         int a,n;
 15.         cin>>n;
 16.         for (int i=0;i<n;i++)
 17.                 cin>>T[i];             
 18.         Dziel(n);      
 19.        
 20.         cout<<"\nD:\n";
 21.         for (int i=0;i<n;i++)
 22.                 cout<<D[i]<<" ";
 23.         cout<<"\nM:\n";
 24.         for (int i=0;i<n;i++)
 25.                 cout<<M[i]<<" ";
 26. }
 27.  
 28.  
 29. void Dziel(int n)
 30. {
 31.         for (int i=1;i<n;i+=2)
 32.         {
 33.                 if (T[i]>T[i-1])
 34.                         {
 35.                                 D[i/2]=T[i]; M[i/2]=T[i-1];
 36.                         }
 37.                         else
 38.                         {
 39.                                 M[i/2]=T[i]; D[i/2]=T[i-1];
 40.                         }                      
 41.         }
 42.         if (n%2==1)
 43.         {
 44.                 M[n/2]=T[n-1]; D[n/2]=T[n-1];
 45.         }
 46. }
 47.  

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage