Informatyka

List kroków algorytmu:

  1. Wprowadz wartość zmiennej a (dzielna).
  2. Wprowadź wartośc zmiennej b (dzielnik).
  3. Jeżeli b jest równe zero przejdź do punktu 4, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 6.
  1. Wypisz komunikat: "Dzielenie przez zero".
  2. Zakończ program.
  3. Zmiennej c przypisz wartość ilorazu a dzielone przez b.
  4. Wypisz wynik - zmienna c.
  5. Zakończ program.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

 

 

 

 

Realizacja w Blockly

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage