Informatyka

programowanie c++

Artykuł prezentuje reguły postępowania przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w ONP oraz sposób przekształcania wyrażeń na ONP 

 

Materiały pomocniczne - wykorzystanie biblioteki STL

Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania biblioteki STL. Artykuł zawiera podstawowe polecenia oraz przykłady wykorzystania w zadaniach.

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage