Informatyka

Przykład wykorzystania Mapy jako struktury do przechowywania danych.

Mapę możemy stosować jako strukturę zastępującą tradycyjną tablicę lub wektor. Zaletą mapy jest fakt, iż towrząc elementy mapy podajemy zarówno indeks jak i wartość elementu (tablica asocjacyjna).

 1. #include <iostream>
 2. #include <map>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     map < int, int > mapa;
 8.     int liczba;    
 9.      
 10.     for (int i=0;i<5;i++)
 11.     {
 12.         cin >> liczba;
 13.                 mapa[liczba]++;
 14.     }
 15.    
 16.         map<int,int>::iterator it = mapa.begin();    
 17.     for (it=mapa.begin(); it!=mapa.end(); ++it)
 18.         cout<<"\n"<<(*it).first<<" -> "<<(*it).second<<" ";    
 19. }

 

 

Przykład działania programu w edytorze online >>>

 

Dla danych wejściowych:

2
3
50
50
50
3
4
5
6
7
11
88
11111
1000000
5
5
5
2
22
50

 
Otrzymujemy wynik: 
2 -> 2 
3 -> 2 
4 -> 1 
5 -> 4 
6 -> 1 
7 -> 1 
11 -> 1 
22 -> 1 
50 -> 4 
88 -> 1 
11111 -> 1 
1000000 -> 1 

Powyższy wynik podaje ilość wystąpień poszczególnych liczb na wejściu.

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage