Informatyka

1. NWD i NWW.

2. Skracanie ułamka.

3. Generowanie ciągu Fibonacciego.

4. Sortowanie zbioru liczb (20 elementów).

5. Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

6. Sprawdzenie czy liczba jest liczbą pierwszą.

7. Wyznaczenie wartości pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona

 

 

 

 

http://www.quackit.com/html/online-html-editor/

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage