Informatyka

Klasy

Przykład klasy i dziedziczenia...

przykład 1

class Kwadrat(object):
    a=0
    def __init__(self,a):
        self.a = a

    def pole(self):  #self-ta sama klasa
        return self.a * self.a

kwadrat = Kwadrat(10)      #zmiennej kwadrat przypisujemy klase Kwadrat
print(kwadrat.pole())       #wypisuje pole
print(kwadrat.a)       #wypisuje dlugosc boku


przykład 2

class Kwadrat(object):
    a=0
    def __init__(self,a):
        self.a = a

    def __repr__(self):
        return self.__str__()

    def __str__(self):
        return "Klasa typu Kwadrat o długości boku {}".format(self.a)

    def pole(self):  #self-ta sama klasa
        return self.a * self.a

kwadrat = Kwadrat(10)      #zmiennej kwadrat przypisujemy klase Kwadrat
print(kwadrat.pole())       #wypisuje pole
print(kwadrat.__str__())
print(kwadrat.__repr__())

 

WYNIKI:

100
Klasa typu Kwadrat o długości boku 10
Klasa typu Kwadrat o długości boku 10

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage