Informatyka

Program generujący macierz liczbową o wymiarach x y

 

try:
     x =int(input('Podaj liczbe wierszy'))
except ValueError as ex:
     x=0

try:
     y =int(input('Podaj liczbe kolumn'))
except ValueError as ey:
     y=0


if x==0 or y==0:
    print('podano bledne liczby x lub y')
else:
    print('podano liczbe wierszy: ',x)
    print('podano liczbe kolumn: ',y)

import random
wiersz=''
for i in range(x):
    for j in range(y):
        a=random.randint(0,100)
        if j!=y-1:
            wiersz+='{}\t'.format(a)
        else:
            wiersz+='{}'.format(a)     """ --> po ostatniej kolumnie nie ma TAB"""

    print(wiersz)
    wiersz=''"""
wiersz='{}'.format(x);
print(wiersz)
wiersz+=' {}'.format(y);
print(wiersz)
""""""
for i in range(10):
    if x==i:
        break
else:
    print('nie znaleziono liczby')
"""

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage