Informatyka

Badanie wejścia - eliminacja błędów wejścia (czytamy do int)

 

x = input('Podaj liczbe')

x =int( input('Podaj liczbe')) - jeżeli nastapi błąd (nie int na wejściu) program przerwie działanie

 

 

********badanie wejscia 1********

try:
     x =int(input('Podaj liczbe'))
except ValueError as e:
     print('to nie jest liczba!')
     print(e)

*****w przypadku liter wysweitli kod bledu, zmienna x otrzyma wartość ZERO

 

 

********badanie wejscia 2********

try:
     x =int(input('Podaj liczbe'))
except ValueError as e:
     print('to nie jest liczba!')
     x=0
else:
    print('liczbe podano właściwie')
finally:
     print(x)

for i in range(10):
    if x==i:
        break
else:
    print('nie znaleziono liczby')

***** jeżeli user poda prawidłową liczbę, program sprawdzi czy jest ona liczbą z zakresu 0-9

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage