Informatyka

Materiały pomocnicze z kursu programowania w Python

*************************************

instalacja PYTHON
*************************************
sudo apt-get install build-essential checkinstall
 
sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev
 
mkdir -p ~/python
cd ~/python
wget https://www.python.org/ftp/python/3.4.5/Python-3.4.5.tgz
tar -xzf Python-3.4.5.tgz
 
cd Python-3.4.5
sudo ./configure
sudo make altinstall
 
 
sprawdzenie/test-> python3.4
************************************
 
pobieranie atom-> atom.io [->DEB]
 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage