Informatyka

Napisz program, który wygeneruje 100 liczb z zakresu 1-250 i zapisze te liczby do pliku (każda liczba w nowej linii).

Następnie napisz kolejny program, który wczyta liczby z pliku i wyznaczy spośród nich ilość elementów parzystych i nieparzystych. Następnie wszystkie liczby parzyste należy posortować malejąco. Wyniki pracy programu należy zapisać do nowego pliku.
wzór:

Ilość liczb parzystych: 34

Ilość liczb nieparzystych: 46

Posortowane liczby parzyste:
248, 240 , 222, …. , 10 ,10 10 ,8, 2 ,2

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage