W dniu 10.12.2015r odbyły się w naszej szkolnej Auli, w ramach współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 2 wykłady:

1. „Wpływ zmian klimatu na ptaki"- prowadzony przez prof. UG dr hab. Dariusza Jakubasa. Wykład zarezerwowany przez Pana Arkadiusza Kossa.

2. „Czy naprawdę powinniśmy obawiać się zaburzeń neurorozwojowych?"- prowadzony przez mgr Kacpra Ptaszka. Wykład zarezerwowany przez Panią Halinę Wielgus.

Pan dr hab. Dariusz Jakubas, podczas bardzo ciekawego wystąpienia objaśniał m.in. że postępujące zmiany klimatyczne w znacznym stopniu wpływają np. na demografię ptasiej populacji, na zasięg występowania ptaków czy na ich migracje i rozród. „Większość tych zmian jest niestety niekorzystna, dlatego tak ważne jest obejmowanie ochroną najbardziej zagrożonych gatunków“.

Napisała Monika Niedziela - IIC

Pan mgr Kacper Ptaszek przedstawił tematykę związaną z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dowiedzieliśmy się jakie są przyczyny, rodzaje i diagnozowanie chorób np. ADHD, autyzmu i jego szerokiego aspektu.

„Dowiedzieliśmy się w tej części wykładu o wielu zaburzeniach neurorozwojowych. Część z nich była nam znana z lekcji biologii, więc była to bardzo ciekawa forma powtórzenia i rozszerzenia naszej wiedzy”

Napisała Monika Niedziela -IIC

Młodzież zadawała naukowcom pytania, a potem w gabinetach lekcyjnych trwały dalsze dyskusje. Spotkanie z pracownikami UG było dla nich wielkim przeżyciem. Należą się Panom Naukowcom duże słowa uznania.

 

Halina Wielgus

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage