Stowarzyszenie Przyjaciół Żeroma i intensywna powtórka matematyczna :)

zorganizowało w dniach 11.02.2019 r. – 15.02.2019 r.  „Intensywny Kurs Powtórkowy z Matematyki” dla chętnych, przyszłych maturzystów i nie tylko… (poziom podstawowy). Kurs obejmował 20 godzin lekcyjnych, podzielonych na część wykładową i ćwiczeniową. Zgodnie z harmonogramem kursu omówiono  takie działy  jak: Liczby rzeczywiste, Funkcje, Ciągi, Planimetria, Geometria analityczna, Statystyka, Rachunek prawdopodobieństwa, Trygonometria, Wyrażenia algebraiczne, Równania i Nierówności oraz Stereometria. 

Na koniec zajęć chętnym uczestnikom kursu umożliwiono napisanie próbnej matury z matematyki (poziom podstawowy). 

Wszystkim uczestnikom kursu dziękujemy za udział i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym z matematyki w maju.