Stowarzyszenie Przyjaciół Żeroma

organizuje

 

INTENSYWNY KURS POWTÓRKOWY Z MATEMATYKI

DLA CHĘTNYCH, PRZYSZŁYCH MATURZYSTÓW I NIE TYLKO... (POZIOM PODSTAWOWY).

 
  • Termin kursu: 11.02.2019 r.  – 15.02.2019 r.    
  • Ilość godzin: 20  godzin lekcyjnych
  • Dla uczestników kursu OFERUJEMY BEZPŁATNĄ możliwość napisania  próbnej  matury po skończonym kursie w  dniu 15.02.2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 15.00.
  • Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

 

Informacji o kwestiach formalnych i opłatach udzielamy pod nr telefonu: 598621293 lub drogą emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TERMINARZ I PROGRAM KURSU:

11.02.2019 r. (poniedziałek)  Wykład  i  ćwiczenia 

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (4 godziny lekcyjne)

Tematyka pierwszego spotkania: Liczby rzeczywiste, wartość bezwzględna, błąd względny i bezwzględny, przedziały liczbowe, działania w zbiorze liczb rzeczywistych, potęgi, działania na potęgach, pierwiastki, działania na pierwiastkach, logarytmy, procenty. Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.

 

12.02.2019 r. (wtorek)  Wykład  i  ćwiczenia

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (4 godziny lekcyjne)

Tematyka drugiego spotkania: Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia, usuwanie niewymierności z mianownika, równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, rozwiązywanie układów równań, równania kwadratowe, nierówności kwadratowe, rozwiązywanie równań w postaci iloczynowej, równania wymierne. Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.

 

13.02.2019 r. (środa)  Wykład  i  ćwiczenia

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (4 godziny lekcyjne)

Tematyka trzeciego spotkania:

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego, związki między funkcjami trygonometrycznymi, współczynnik kierunkowy prostej, własności funkcji trygonometrycznych. Planimetria: trójkąty, czworokąty, Twierdzenie Pitagorasa, okrąg, koło, kąty w okręgu, wzajemne położenie prostej i okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów, twierdzenie o odcinkach stycznych do okręgu. Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.

 

14.02.2019 r. (czwartek )  Wykład  i  ćwiczenia

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (4 godziny lekcyjne)

Tematyka czwartego spotkania: Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej; odległość dwóch punktów, środek odcinka, równanie prostej, równoległość i prostopadłość prostych, punkty wspólne dwóch prostych, symetria w układzie współrzędnych. Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.

 

15.02.2019 r. (piątek)  Wykład  i  ćwiczenia

Czas trwania: 9.00 – 12.00 (4 godziny lekcyjne)

Tematyka piątego  spotkania:  Graniastosłupy. Ostrosłupy.  Pole powierzchni i objętość graniastosłupów i ostrosłupów. Walec, kula, stożek – pole powierzchni i objętość. Elementy statystyki opisowej: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, średnia ważona, wariancja i odchylenie standardowe zestawu danych. Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.