I Liceum wyróżnia:

A)     „Srebrna odznaka”  miesięcznika Perspektywy oraz  „Złota odznaka” zadowolonego konsumenta, przyznana przez Europejskie Centrum Nadzoru,

B)      bardzo dobra lokalizacja szkoły-  liceum znajduje się blisko PKP  i PKS,

C)      czas trwania lekcji - rozpoczynają się o 8.00, kończą się najpóźniej o 15.10,

D)     wysoka zdawalność egzaminu maturalnego -  99% w 2019 roku.

 

W szkole działają wewnętrzne programy:

E)      program Tutoring, który polega na szczególnej opiece nad uczniem uzdolnionym, mającym problemy z adaptacją w nowej szkole lub chcącym rozwijać pasje artystyczne, sportowe. Do tej pory z programu skorzystało 2 uczniów,

F)      Zindywidualizowany Tok Nauczania oraz Carte Blanche dla uczniów będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, przygotowujących się do olimpiady przedmiotowej,

G)     Jedna godzina konsultacji z każdego przedmiotu.

 

W szkole można wykupić indywidualną szafkę na rzeczy, a w szkolnej  „Stołóweczce” -  dwudaniowy obiad.

W budynku szkoły znajdują się dwie biblioteki: szkolna i pedagogiczna, z których uczniowie mogą korzystać.

Uczniowie biorą udział w różnych projektach. Do najważniejszych należą:

A)     Europejski projekt Erasmus+,

B)      Szkoła Kompetencji Przyszłości – olimpiada nie odtwarza wiedzy, ale polega na zaplanowaniu projektu i jego realizacji,

C)      projekty na platformie eTwinnig,

D)     rewitalizacja polskiego Wybrzeża.

 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Do najczęstszych jej form należy udział uczniów w:

A)     wykładach, zajęciach i warsztatach na uczelniach,

B)      w Dniach Otwartych uczelni,

C)      wykładach na terenie naszego liceum, prowadzonych przez wykładowców.

 

Uczniowie biorą udział w licznych:

A)     konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nie tylko dla orłów,

B)      zawodach sportowych, np.: siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy,

C)      akcjach charytatywnych, np. Rodacy bohaterom.pl, Wszyscy budujemy lęborskie hospicjum, Szlachetna paczka, Daj złociaka dla lęborskiego kociaka.

 

W szkole organizowane są:

A)     zajęcia dodatkowe - darmowe (matematyka, informatyka) i odpłatne (języki),

B)      liczne uroczystości szkolne o charakterze poważnym, jak i rozrywkowym. Uczniowie mogą zaprezentować talenty artystyczne. Studentem Studium Wokalnego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni jest nasz absolwent,

C)      wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, do filharmonii, do muzeów, na wystawy okolicznościowe, wyjścia do kina.

 

W szkole uczniowie redagują e- gazetkę - „ Lego Ergo Sum”.

W szkole działa Stowarzyszenie „Przyjaciół Żeroma", skupiające nauczycieli, absolwentów, przyjaciół naszej szkoły, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków finansowych na takie przedsięwzięcia, jak  np. rewitalizacja wnętrza szkoły.

 

Rewitalizacja polskiego Wybrzeża Uczniowie I LO w Teatrze Miejskim w Gdyni Mikołajki Odwiedziny absolwentów Nerd  Night Warsztaty radiowe na wyższej uczelni Siatkarskie zawody Szlachetna paczka Akademia szkolna z okazji Święta Szkoły Erasmus + Poczta walentynkowa Wyjazd integracyjny

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage