Tytuł: Fałszywe wiadomości w erze fałszywych informacji/ wiadomości : Kultywowanie umiejętność korzystania z mediów w społeczności edukacyjnej

Projekt od: 01.09.2018 do 31.08.2020 – 24 miesiące

Zespół polski tworzą: Iwona Lis, Beata Majko-Tutak, Aneta Okoń, Robert Warszawski, Robert Apanowicz i Anita Niedziela

Pełnomocnictwo we wszystkich sprawach otrzymała: Pani Dyrektor Katarzyna Wach

 

Kraje partnerskie:

1. Grecja ( Heraklion)

FIFTH LYCEUM OF IRAKLION CRETE, GREECE

Informacje ogólne:

 • V Generał Liceum w Heraklionie działa od 37 lat.

 • ma 398 uczniów, a kadra pedagogiczna to 44 nauczycieli, dyrektor, dwóch zastępców dyrektora i asystent administracyjny.

 • szkoła średnia (lata A, B, C), dl uczniów wieku od 15 do 18 lat.

 • nauczają, podejmują inicjatywy, angażują się w działania e-twinningowe, mają koło teatralne, gazetę szkolną, grupa wolontariuszy dba o ogród szkolny,

 • uczniowie otrzymali nagrody na różnych targach naukowych i w europejskich inicjatywach (EUSO, SELFIE, OSOS, Targi Robotyki WRO Hellas itp.).

 • brali udział w akcji KA1 we Włoszech, inna akcja KA1 planowana jest na przyszły rok

 

2. Norwegia (Oslo)

Northern Lights International School AS

Informacje ogólne:

 • jest nowo utworzoną szkołą w Oslo, 17 sierpnia 2015 r.

 • ma 130 uczniów i 18 nauczycieli

 • misja szkoły to wspieranie uczniów w realizacji ich potencjału poprzez szeroki program nauczania, poprzez dobre nawyki uczenia się i poprawę samodyscypliny, uprzejmości i szacunku

 • mają 4 uczniów o specjalnych potrzebach

 • szkoła wdraża Program Matury Międzynarodowej (IB) (PYP) i Program Średniozaawansowany (MYP)

 

3. Portugalia ( Almada)

Agrupamento de Escolas Romeu Correia,

Informacje ogólne:

 • jest to zespół szkół, pięć różnych szkół - trzy szkoły podstawowe, jedna z przedszkolem, szkołą podstawową i Escola Secundária com 3º ciclo Romeu Correia, to szkoła średnia i średnia, od 7 do 12 stopnia

 • uczniowie pochodzą z różnych środowisk społecznych; z rodzin o niskich dochodach, którym zapewniono wsparcie ekonomiczne, jest wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami, niektórzy pochodzą z Brazylii lub krajów afrykańskich

 • wiele projektów np. Art &Science, Ecosol, Recycling, You do my gender, projekty europejskie

 

 

4. Litwa ( Narteikiai Pasvalys )

Joniskelio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla

Informacje ogólne:

 • szkoła rolnictwa i usług znajduje się w północnej części Litwy, powiat Pasvalys

 • w 2010 świętowali założenie 200 lat, jest to najstarsza szkoła rolnicza na Litwie.

 • główną działalnością szkoły jest kształcenie zawodowe, ma około 250 studentów (65% uczestniczy w rolniczych programach szkoleń), 30 nauczycieli.

 

 

5. Rumunia ( Braila )

Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza",

 

Informacje ogólne:

 • jedna z najbardziej cenionych szkół w Braila, miasto na brzegu Dunaju, znakomite wyniki

 • cele szkoły to: - promowanie jakości w procesie nauczania-uczenia się; - zapewnić wszystkim uczniom możliwości edukacyjne; - dalsze umacnianie swojej pozycji w społeczeństwie; -zachęcenie nauczycieli do standardów krajowych i europejskich; - zredukowanie do 0% opuszczenia szkoły; -rozwijać Program "Szkoła po szkole", już wdrożony dla uczniów ze środowisk upośledzonych; - integrować uczniów ze specjalnymi potrzebami i pochodzącymi z rodzin uchodźców.

 • ma 850 uczniów, w tym 23 Syryjczycy, ma 53 nauczycieli.

 

 

Konkretne rezultaty po projekcie to:

 • Stworzenie przewodnika edukacyjnego skierowanego do uczniów -informacje i porady dla nastolatków podnoszące świadomość w zakresie fałszywych wiadomości.

 • Stworzenie przewodnika edukacyjnego skierowanego do osób dorosłych - rodzice i nauczyciele - praktyczne wskazówki dotyczące szkolenia młodych do wykorzystania internetu

 • Naszym celem jest rozwijanie krytycznego myślenia uczestników i umiejętności korzystania z mediów przy jednoczesnym wzmacnianiu ich IT i umiejętności językowych. Naszym celem jest także rozwijanie empatii i zrozumienia uczestników dla innych, a tym samym kultywowanie umiejętności społecznych, tolerancji i szacunku dla różnorodności.

 

Zaplanowane działania

A) Jednym z produktów będzie "Publikacja przeciw fałszywym wiadomościom", zawierająca prezentacje, słownik i broszurę "Co robić, czego nie robić" – w jaki sposób uczniowie powinni mądrze korzystać z internetu i technologii, informacje o zagrożeniach podczas logowania online, o niebezpieczeństwach związanych z radykalizacją w Internecie i ekstremizmem, ostrzeżenia przed problemami udostępniania treści i materiałów online, o cyberprzemocy. Będzie przewodnikiem skierowanym do rodziców, opiekunów i nastolatków.

B) Ponadto uczniowie stworzą pakiet edukacyjny zawierający praktyczne ćwiczenia i przykłady wraz z dodatkowymi wskazówkami dla nauczycieli i uczniów. E-book będzie zatytułowany "Przewodnik dla nauczyciela / ucznia / rodziców na temat tego, co zobaczyć i robić online ". Publikacja skupi się na tematyce prawnej.

 

Oba przewodniki będą dostępne w języku angielskim i we wszystkich językach używanych w krajach uczestniczących i będą rozpowszechniane bezpłatnie w społecznościach lokalnych oraz online. Dodatkowe produkty to strona internetowa projektu i jego logo, a także wszelkie materiały na TwinSpace.

 

 

Współpraca podczas dni i wydarzeń:

 1. Hour of code (Godzina kodu),

 2. Safer Internet Day (Dzień Bezpiecznego Internetu),

 3. Digital Learning Day (Dzień Nauki Cyfrowej),

 4. Teen Tech Week (Tydzień Techniki dla Nastolatków),

 5. Freedom of Information Day (Dzień Wolności Informacji),

 6. International Open Access Week (Międzynarodowy Tydzień Open Access),

 7. Computer Science Education Week (Tydzień edukacji informatycznej),

 8. Europe Code Week (EuropejskiTydzień Kodowania),

udział w wydarzeniach regionalnych np. doroczny DigiFestival w Grecji

 

 

ZADANIA:

 

Uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich (wiek 15-18) będą zaangażowani na wszystkich etapach projektu.

 

Uczniowie będą:

• zapoznawać się z metodami identyfikacji fałszywych wiadomości.

• współpracować w celu tworzenia materiałów edukacyjnych promujących świadomość ‘fake news’

• uczestniczyć w projekcie eTwinning poświęconym projektowi.

• współpracować w celu utworzenia strony internetowej projektu i platformy TwinSpace

• promować świadomość wśród rówieśników w szkole i społecznościach lokalnych.

• brać udział w działaniach upowszechniających promujących świadomość ‘fake news’

 

Nauczyciele będą:

• nadzorować pracę uczniów (strona internetowa, Twinspace, zestaw narzędzi edukacyjnych).

• współpracować z uczniami i prowadzić ich przez wszystkie etapy wdrażania.

• pracować wspólnie, współpracując ze swoimi zagranicznymi partnerami i nauczycielami w swojej szkole macierzystej.

• pozostawać w stałym kontakcie z zainteresowanymi stronami z kraju i zagranicy zaangażowanymi w projekt.

• być w kontakcie z agencjami krajowymi (Erasmus +, przedstawiciele e-twinningu).

• organizować zaplanowane działania i wizyty.

• uczestniczyć w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych (Doroczna Konferencja E-Twinning) wraz z uczniami

 

Lokalna społeczność:

 

• Rodzice i nauczyciele z innych szkół zostaną w ogóle poinformowani o projekcie i jego działaniach na poszczególnych etapach.

• Rodzice i szersza społeczność będą zaangażowani w wydarzenia organizowane w celu rozpowszechniania i oceniania.

• Lokalne media (prasa cyfrowa i drukowana, telewizja, radio) będą promować projekt i jego działania przez cały czas jego realizacji.

• Nieobowiązani partnerzy, np. Osoby mieszkające w regionach uczestniczących szkół, również będą ukierunkowane podczas działań upowszechniających

 

Międzynarodowe agencje:

 

• Obywatele europejscy będą mogli otrzymywać informacje o produktach i rezultatach projektu

poprzez wszystkie media np. platforma eTwinning i strona internetowa

• twórcy strategii zaangażują się w rozpowszechnianie wyników

 

Dwóch uczestników ze szkoły w Grecji jest w sytuacji utrudniającej im uczestnictwo w projekcie (niepełnosprawność, problemy zdrowotne), będą mieli asystę wykwalifikowanej kadry (już nimi pracującej na bieżąco).

 

 

KTO ZA CO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY:

 

Jako koordynator projektu grecka szkoła będzie odpowiedzialna za

 • zarządzanie projektem

 • śledzenie budżetu i przydzielanie pieniędzy,

 • utrzymanie komunikacji i współpracy,

 • radzenie sobie z wszystkimi możliwymi przeszkodami i monitorowanie postępu każdego partnera.

 • rozwój i utrzymanie projektu Twinspace.

 

Grecja ma duże doświadczenie w organizowaniu seminariów i podobnych wydarzeń, co będzie dobrze wykorzystane podczas wizyty partnerów w Heraklionie.

 

 

Portugalska szkoła partnerska będzie odpowiedzialna za

 • utrzymanie kalendarza projektu i przesyłanie go na Twinspace.

 • Dopilnują, żeby wszystkie zadania były wykonane na czas i dotrzymane będą terminy.

 

 

Partnerzy norwescy i rumuńscy będą odpowiedzialni za

 • zbieranie wszystkich materiałów stworzonych dla celów edukacyjne

 • i zorganizowanie ich według działania i celu.

 • będą odpowiedzialni za stworzenie zestawu narzędzi edukacyjnych.

 

 

Partnerzy litewscy i polscy będą

 • koordynować ogólną produkcję przewodników dla nauczycieli oraz

 • ich skuteczną dystrybucję we wszystkich mediach.

 

 

 

 

LIST OF ACTIVITIES LTT– działania/ spotkania / mobilności

 

 • Mobilności będą rozwijać umiejętności językowe, umożliwiać poznawanie krajów europejskich oraz poznawanie możliwości edukacji i pracy za granicą.

 • Każda szkoła goszcząca deleguje przedstawicieli (nauczyciela i uczniów) odpowiedzialnych za określone zadania, którzy wezmą udział w konkretnym spotkania międzynarodowym. Będą oni uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu, a następnie przekazywać swoim kolegom informacje zwrotne na temat decyzji podjętych podczas spotkań.

 • Każda szkoła goszcząca organizująca ponadnarodowe spotkania projektowe podejmie wszelkie środki ostrożności, udzieli pomocy w organizowaniu spotkań poprzez organizację podróży lub zakwaterowania, wyda karty identyfikacyjne dla każdego uczestnika

 • Szkoła przyjmująca ma opublikować szczegółowy plan spotkania, przed spotkaniem, aby rodzice przyjezdnych uczniów byli w pełni świadomi wszystkich działań wchodzących w zakres mobilności.

 • Każdy partner powinien posiadać Europass, który wykaże jego / jej nabyte umiejętności społeczne.

 • Wszyscy uczniowie uczestniczący w zaplanowanym spotkaniu będą mieli wcześniejsze spotkanie online przed spotkaniem twarzą w twarz.

 

 

C1 Grecja (10.2018),

Pierwsze spotkanie ma na celu nawiązanie osobistych relacji między uczestnikami i stworzenie harmonogramu prac. Dokładniej:

 • Zostanie ustalony harmonogram i ramy czasowe działań.

 • Zostaną utworzone grupy współpracujących nauczycieli pracujące nad określonymi częściami projektu.

 • Nauczyciele otrzymają określone zadania do realizacji w swoich szkołach po powrocie.

 • Wstępna ocena (kwestionariusze i rozmowy) stworzą podstawę dla projektu.

 • Warsztaty, które poprowadzi wykładowca Szkoły Edukacji Uniwersytetu na Krecie.

 

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z tworzeniem pakietów edukacyjnych. W czasie zajęć może nastąpić burza mózgów, podczas której wszyscy uczniowie będą mogli przedstawić swoje pomysły na materiały, później wykorzystane w przewodnikach.

 

 • W programie znajdzie się wizyta w greckim oddziale organizacji Bezpieczniejszy Internet. Oddział mieści się w Instytucie Technologii i Badań w Heraklionie na Krecie.

 • Uczestnicy wezmą udział w seminarium oraz w panelu dyskusyjnym dotyczącym rozpowszechniania fałszywych wiadomości oraz praktycznych sposobów zapobiegania temu zjawisku. Zostaną wprowadzone i omówione zasady dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Seminarium skupi się również na informowaniu uczestników o polityce UE związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

 • Po powrocie do swoich szkół macierzystych uczestnicy będą dalej badać środki bezpieczeństwa wdrożone w ich państwach na poziomie krajowym i umieszczą swoje wnioski na platformie eTwinning.

 • Uczestnicy wezmą udział w seminarium zorganizowanym przez dyrektora, który jest członkiem greckiej Narodowej Służby Wsparcia eTwinning (NSS). Seminarium skupi się na wykorzystaniu platformy eTwinning do pełnego potencjału w całym projekcie.

Zastosowana metodologia spotkania obejmować będzie burzę mózgów, pracę w grupach skupiającą się na ustalonych celach.

 

 

C2 Polska (03.2019),

Nasza mobilność uczniów koncentruje się głównie na

 • zwiększaniu świadomości na temat tego, w jakim stopniu fałszywe wiadomości są rozpowszechniane w sieci World Wide Web.

 • zapoznanie z online News Veryfication Sevices- usługi weryfikacji wiadomości online. Np. zapoznają się z powiązanymi kontami na Twitterze i prześledzą je. Niektóre konta powiązane z tematem: @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, @DFRLab.

 • uczniowie powinni odwiedzić i zebrać informacje z różnych stron związanych z projektem, takich jak Hoax-Slayer (http: // hoaxslayer.com /). Te strony internetowe są poświęcone krytycznej analizie prawdziwości miejskich legend i obalaniu fałszywych historii. Inne podobne strony to snopes (https://www.snopes.com/), The Hoax Museum (http://hoaxes.org/) i Wafflesatnoon (http://wafflesatnoon.com/).

 • Uczniowie będą zbierać dane, analizować je i przedstawiać swoje wyniki na temat skuteczności dobrowolnych metod w celu zwalczania rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Cała społeczność szkolna może brać udział w zajęciach, ponieważ wyniki zostaną ogłoszone i rozpowszechnione za pośrednictwem portalu eTwinning.

 • Uczniowie zaczną tworzyć " słownik fałszywych wiadomości" zawierający najczęściej spotykane słowa dotyczące ‘ fake news’ w języku partnerskich krajów oraz języków projektu.

 • będą wspólnie pracować nad stworzeniem logo w języku angielskim opisującym w języku kodowanym termin "fałszywe wiadomości" i co to oznacza dla nich. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w wyborze najbardziej odpowiedniego i chwytliwego logo.

 • Jeśli chodzi o słownik, zostanie on dodatkowo wzbogacony o materiały dodane przez uczniów wszystkich szkół przez cały czas trwania projektu.

Do oceny działań pod koniec mobilności będą wykorzystane ankiety. Zebrane opinie pomogą w ocenie postępu, a także dalszemu dostosowaniu projektu do potrzeb uczniów.

 

 • Uczniowie dowiedzą się, jak zdemaskować wiadomości e-mail i fałszywe wiadomości z mediów społecznościowych, aby udaremnić oszustów internetowych i skutecznie zwalczać spam.

 • Ponadto będą współpracować w celu tworzenia materiałów cyfrowych służących informowaniu i edukowaniu szerszej społeczności o wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych i kwestiach bezpieczeństwa w Internecie. Zapewnią także zasoby, dzięki którym użytkownicy mogą sprawdzić wiarygodność wiadomości e-mail i mediów społecznościowych.

 

 

C3 Norwegia (06.2019),

Podczas tego spotkania uczniowie będą

 • tworzyć fałszywe wiadomości oparte na zainteresowaniach nastolatków na całym świecie, korzystając ze strony internetowej www.react365.com

 • będą rozpowszechniać swoją wymyśloną historię wśród wszystkich społeczności szkolnych uczestniczących w projekcie. Następnie będą badać reakcje przez wywiady i kwestionariusze. Na koniec uczniowie zbiorą i ocenią wszystkie wyniki.

 

Planowane działanie ma na celu:

 

- uświadomienie jak łatwo i szybko wymyślić fałszywą wiadomość.

- określenie, jak uczniowie z różnych kultur reagują na tę samą fałszywą wiadomość.

- ocenić poziom krytycznego myślenia uczniów podczas surfowania po Internecie i napotykania fałszywych wiadomości.

 • uświadomić nastolatkom, rodzicom i całej społeczności świadomość fałszywego zjawiska informacyjnego opartego na autentycznych przykładach.

 

Cała społeczność edukacyjna zaangażuje się w działalność, ponieważ

 • fałszywa wiadomość będzie czytana i oceniana przez wszystkich uczniów w szkołach projektu.

 • Wszyscy zaangażują się w zbieranie danych poprzez wywiady i wypełnianie kwestionariuszy on-line.

 • . Nauczą się także, jak przeprowadzić ankietę za pomocą ankiet online i jak przeprowadzać wywiady.

 

Zbieranie danych i ich ocena to także umiejętności, które będą brane pod uwagę na etapie oceny. Działanie angażuje krytyczne myślenie na wszystkich etapach realizacji, ponieważ wymaga precyzji w formowaniu pytań, które należy zadać, oraz szczegółowej analizy w celu osiągnięcia celu i wiarygodnych wyników.

 

 

C4 Litwa (10.2019),

 

Podczas tego spotkania uczniowie będą używać

 • oprogramowania do produkcji filmów wideo w celu stworzenia fałszywej wiadomości z towarzyszącym im fałszywym filmem informacyjnym. Film będzie służyć jako przykład cyberprzemocy skierowanego do grup szczególnie wrażliwych. Film będzie udostępniony wszystkim uczestniczącym społecznościom szkolnym.

 • Uczniowie będą poproszeni o zbadanie reakcji wszystkich widzów, szczególnie tych należących do wrażliwych grup. Następnie uczniowie przygotują kolejne wideo jako odpowiedź na fałszywy film z wiadomościami, mający na celu zwalczanie zachowań agresywnych. Na koniec, ekspert poprowadzi wykład na temat zjawiska bullyingu (szkolny psycholog i / lub pracownik socjalny). Seminarium będzie otwarte nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także ich rodziców i każdego członka lokalnej społeczności, który będzie chciał wziąć udział.

 • Następnie delikatny problem cyberprzemocy będzie dalej omawiany przez wszystkich uczestników.

 

Planowane działanie ma na celu:

 

- uświadomić uczniom, jak łatwo jest znęcać się nad innymi ludźmi, zwłaszcza grupami szczególnie wrażliwymi, za pomocą fałszywych/nieprawdziwych wiadomości i fałszywych filmów.

- ostrzegać o problemach związanych z sextingiem online, nękaniem internetowym nastolatków w postaci cyberprzemocy lub nawet prześladowania.

- nauczanie cyfrowej empatii, moralności, szacunku dla różnorodności i wartości demokratycznych.

- efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu tworzenia filmów i uświadomienia sobie, w jaki sposób technologia może być zarówno błogosławieństwem, jak i klątwą

 

Celem tego działania jest zwiększenie odpowiedzialności nastolatków i zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania sieci społecznościowych i platform internetowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie popularnych platform do krytykowania i znęcania się nad innymi ludźmi. Działania powinny uczyni uczniów bardziej tolerancyjnymi i szanującymi

wszystkie formy różnorodności w spektrum społecznym. Tworząc filmy, będą również podnosić umiejętności informatyczne, ponieważ nauczą się korzystać z oprogramowania do tworzenia filmów.

 

 

C5 Rumunia (03.2020),

Podczas tego spotkania uczniowie stworzą

 

- kompleksowy przewodnik zawierający porady, informacje, filmy, cytaty, komiksy na temat:

- w jaki sposób uczniowie powinni mądrze korzystać z internetu i technologii.

- jak odróżnić autentyczne i fałszywe wiadomości.

 • w jaki sposób informować o zagrożeniach, jakie napotykają nastolatki podczas logowania on-line, takich jak przeglądanie szkodliwych treści w Internecie, niebezpieczeństwa związane z radykalizacją i ekstremizmem.

 •  

Przewodnik zawierać będzie porady zebrane na wszystkich etapach projektu i potrzebne będą udział i pomoc wszystkich członków społeczności szkolnych zaangażowanych w projekt. Rozpoczniemy "burzą mózgów", wykorzystując informacje zgromadzone podczas seminarium, na Uniwersytecie Krety, stworzy ona bazę treści przewodnika edukacyjnego. Wszyscy członkowie szkół będą mogli wnosić pomysły podczas sesji "burzy mózgów", którą można transmitować online za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych (np. Skype).

Chociaż oryginalny przewodnik zostanie opracowany w języku angielskim, uczniowie po powrocie do swoich macierzystych szkół stworzą dodatkowo przewodniki w ich własnym języku.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w procesie oceny projektu, wypełniając kwestionariusze internetowe i udzielając indywidualnych ustnych opinii podczas wywiadów na zakończenie działania.

 

Oczekuje się, że stworzenie przewodnika zawierającego praktyczne rady i realistyczne rozwiązania umocni świadomość uczestników dotyczącą fałszywych wiadomości i pozwoli im to pracować wspólnie nad zagadnieniem dotyczącym wszystkich nastolatków i użytkowników Internetu. Pracując nad przewodnikiem uczniowie będą mieli okazję edukować swoich rówieśników na temat niebezpieczeństw czyhających w Internecie. Przewodnik będzie również dostarczał przydatnych porad dotyczących zwalczania fałszywych wiadomości i zapobiegania rozpowszechnianiu mistyfikacji. W ramach tej aktywności uczniowie będą krytycznie myśleć o tym, co widzą na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także w trakcie internetowej komunikacji z innymi.

 

 

C6 Portugalia (06.2020)

Podczas tego spotkania uczniowie mają

 

 • opracować przewodnik dla dorosłych (nauczycieli, rodziców z własnej i innych szkół oraz szerszej społeczności), który będzie zawierał cenne porady, które pomogłyby edukować młodych ludzi na temat wszechobecnych niedokładnych informacji, które można napotkać online.

 • Przewodnik dostarczy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, obejmie studium przypadków oraz źródła porad i informacji. Co więcej, ten przewodnik będzie zawierać dodatkowe materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, które mogą być wykorzystane po zakończeniu projektu.

 • Początkowa burza mózgów może być transmitowana online, za pośrednictwem platformy społecznościowej (np. Skype), tak, aby wszyscy uczestnicy mogli przedstawić swoje pomysły. Następnie uczestnicy spotkania złożą wszystkie pomysły i informacje razem, aby opracować przewodnik edukacyjny dla dorosłych w języku angielskim. Po powrocie do ojczystych krajów, przewodnik zostanie przetłumaczony na inne język i odpowiednio upowszechniony.

 

Końcowe spotkanie projektu zakończy się otwartą dyskusją nad całym projektem. Nastąpi ocena projektu (np kwestionariusze, wywiady) w celu oceny jego skuteczności i jakości jego produktów.

 

Wszyscy uczestnicy przedstawią swoje zdanie na temat ostatniej mobilności i odpowiedzą na pytania dotyczące ich dwuletniego doświadczenia. Wnioski wyciągnięte na ostatnim spotkaniu zostaną przedstawione lokalnej społeczności w trakcie otwartych wydarzeń lokalnych. Następnie wnioski zostaną rozpowszechnione wśród wszystkich uczestniczących szkół, gdy odwiedzający powrócą do swoich krajów ojczystych.

 

 

TIMETABLE – harmonogram/terminarz

 

C1 10-2018 Spotkanie wprowadzające

C2 03-2019 Tworzenie słownika i logo

C3 06-2019 Tworzenie fałszywych wiadomości: Rozpowszechnianie / Ankieta / Ocena wyników

C4 10-2019 Zastraszanie poprzez fałszywe wiadomości i fałszywe filmy

C5 03-2020 Anty-Fałszywy przewodnik dla nastolatków

C6 06-2020 Anty-Fałszywy przewodnik dla dorosłych

 

 

Rozpowszechnianie

 

 

Plany dotyczące rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektu wśród partnerów, w lokalnych społecznościach i całym społeczeństwie? Kim są główne grupy docelowe, z którymi podzielimy się wynikami?- Czy istnieją inne grupy lub organizacje, które skorzystają z projektu?

 

Działania, które zamierzamy przeprowadzić, to:

 

- Opracowanie strony internetowej projektu i włączenie licznika, aby sprawdzić liczbę

odwiedzający stronę. Wszystkie informacje będą regularnie aktualizowane na stronie internetowej.

 

 • Opracowanie bazy danych projektu zawierającej cały materiał dokumentacyjny.

 • Stworzenie grupy na Facebooku, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zasięg projektu.

 • Udostępnianie filmów związanych z projektem w mediach społecznościowych w celu wsparcia projektu podczas i po jego zakończeniu.

 • Tworzenie sieci i osadzanie projektu w ramach szerszych działaniach krajowych, europejskich i globalnych skoncentrowanych na problemie fałszywych wiadomości, propagandzie w mediach społecznościowych, bezpieczeństwie itp.

 • Opracowanie i roczne udostępnianie wyników realizowanych działań zainteresowanym stronom.

 • Stworzenie projektu eTwinningu, który wykorzysta różne narzędzia towarzyszące, takie jak TwinSpace, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zasięg projektu.

 • Nawiązywanie i utrzymywanie sieci współpracy z profesjonalistami i organizacjami szkoleniowymi, takimi jak Bezpieczniejszy Internet, w celu informowania ich o wynikach projektu.

 

Główne wyniki projektu będą dostępne na platformie rozpowszechniania Erasmus +.

 • Każda instytucja partnerska wyznaczy konkretny obszar w szkole, w którym znajdą się wszystkie informacje dotyczące projektu. Może to być tablica lub wyznaczony zakątek, w którym wszystkie działania, zdarzenia i wyniki projektu będą dostępne dla wszystkich odwiedzających placówkę szkolną.

-Uczniowie uczestniczący w krótkoterminowych działaniach na rzecz mobilności opublikują artykuły i opowiadania w swojej lokalnej szkole czasopisma / gazeta / strona internetowa w ich języku ojczystym.

 • Strona internetowa projektu jest jednym z głównych źródeł informacji o projekcie.

 

-Wszystkie prace zostaną opublikowane w lokalnych mediach. Uczniowie będą pisać artykuły, w ten sposób przekazującąc informacje lokalnej społeczności.

-Uczniowie będą organizować wystawy poza terenem szkoły dla różnych lokalnych stowarzyszeń w celach reklamowych projektu.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage