I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku
pośród 16 szkół w Polsce,
objętych programem „CYBER.MIL Z KLASĄ”


3. lipca 2020 r. dyrektor szkoły – dr Katarzyna Wach – odebrała z rąk Ministra MON – Mariusza Błaszczaka – certyfikat kwalifikujące szkołę do uczestnictwa w „Programie CYBER.MIL Z KLASĄ”.

W województwie pomorskim nasza szkoła będzie jedyną placówką oświatową, która wdroży - w roku szkolnym 2021/2022 - wyżej wymieniony program. Zakłada on realizację systemowego projektu, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu, w formie eksperymentu pedagogicznego, w zakwalifikowanych 16 szkołach ponadpodstawowych na terenie kraju, klas realizujących program o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Program zakłada edukowanie zakwalifikowanych uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa. W ramach eksperymentu realizuje się następujące obszary tematyczne: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, a więc nauka w tej klasie umożliwi uczniom zdobycie kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Klasa będzie liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Program nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpieczeństwa realizuje się przez pierwsze 3 lata szkolne. Nauka w ostatniej klasie stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego. Absolwenci klas cyberbezpieczeństwa będą mieli – po wdrożeniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, elementów motywacyjnych – większe szanse na przyjęcie na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i przedmiotów ścisłych.
 

 
 
 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage