Dotacja MON
Program Cyber.Mil z klasą w roku szkolnym 2021/2022

W ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej " CYBER.MIL z klasą " Powiat Lęborki otrzymał dotację na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utworzeniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz zakup jednolitego ubioru dla uczniów tej klasy.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku to 46.200 zł, z czego dotacja przyznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniesie 36.960 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage