Przetestuj swoją umiejętność przeliczania liczb z systemu dzisiętnego na binarny. Program prowadzi oobliczenie w naturalnym kodzie binarnym (brak obsługi liczb ujemnych)

Liczby binarne wprowadzaj z dokładności do 15 miejsc po przecinku (końcowe zera można pominąć)

UWAGA! Jako separatora należy używać kropki - wpisanie liczb z przecinkami spowoduje błąd.

Dla liczby 455.492 wpisz jej odpowiednik w kodzie binarnym
Wprowadź liczbę zapisaną w systemie binarnym:

Wprowadzona liczba [DEC]:
Wprowadzona liczba [BIN]:
Oczekuję na wprowadzenie danych


Powrót