Przetestuj swoją umiejętność przeliczania liczb z systemu dzisiętnego na binarny. Program prowadzi obliczanie w naturalnym kodzie binarnym (brak obsługi liczb ujemnych)

UWAGA! Jako separatora należy używać kropki - wpisanie liczb z przecinkami spowoduje błąd.

Wprowadź liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym:

Wprowadź liczbę zapisaną w systemie binarnym:


Wprowadzona liczba [DEC]:
Wprowadzona liczba [BIN]:


Oczekuję na wprowadzenie danych


Powrót