Aktualności, czyli co w trawie piszczy

Bezpieczeństwo w szkole w czasie pandemii Covid 19

W związku z koniecznością zapewnienia uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego...

Czytaj więcej...

UWAGA!

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

 

Do 18.08.2020  należy złożyć oryginały dokumentów co będzie potwierdzeniem przyjęcia do  wybranej klasy

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym podręczniki dla klas I – III zostaną podane w najbliższym czasie na stronie szkoły.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
 

Wydawanie świadectw z wynikami egzaminu maturalnego odbędzie się dnia 11 sierpnia 2020 r. od godziny 9:00.

Jeżeli nie ma możliwości osobistego odbioru, należy pobrać ze strony szkoły upoważnienie , na podstawie którego wydany zostanie dokument.

Prosimy aby wchodząc na teren szkoły przestrzegać procedur bezpieczeństwa związanych z COVID -19. 

Obowiązkowo przed wejściem na teren szkoły należy założyć maseczkę i zdezynfekować ręce!!!

                                                                  Zapraszamy

 

UWAGA

Przypominamy terminy egzaminów poprawkowych

27.08.2020  godz. 8:00  - matematyka ( gabinet M2)

27.08.2020 godz. 8:00 – język angielski (gabinet N1)

27.08.2020 godz. 10:00 – wychowanie komunikacyjne (gabinet N1)

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku
pośród 16 szkół w Polsce,
objętych programem „CYBER.MIL Z KLASĄ”


3. lipca 2020 r. dyrektor szkoły – dr Katarzyna Wach – odebrała z rąk Ministra MON – Mariusza Błaszczaka – certyfikat kwalifikujące szkołę do uczestnictwa w „Programie CYBER.MIL Z KLASĄ”.

Szkoło! Uczelnio moja! Ty jesteś jak zdrowie.

Ileż cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie!

- jakże aktualnie, w dobie Covid-19, brzmi parafraza słów Adama Mickiewicza. Rok szkolny 2019/2020 był dla nas prawdziwą szkołą życia. Pierwszy semestr przemknął nad wyraz szybko, pod hasłem: Erasmusa+, Nerd Night, akcji charytatywnych, studniówki... i oczywiście rzetelnej nauki. Obfitował on w liczne sukcesy, wydarzenia i uroczystości. Jestem dumna, że wiele z nich powstało z inicjatywy Waszej, drodzy Uczniowie. Świadczy to o tym, że chętnie angażujecie się w działalność naszej szkoły i traktujecie ją jako nasze wspólne dobro.

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas pierwszych wykazali się niezwykłą kreatywnością. Pomimo zaistniałej sytuacji rozwijali swoje zdolności artystyczne: szkicowali, rysowali, malowali, fotografowali, rzeźbili, filmowali, śpiewali, grali na instrumentach, tworzyli design oraz sztukę nowoczesną. Działalność artystyczna to jednak nie tylko twórczość plastyczna i muzyczna, ale także literacka. Doskonałym przykładem jest wiersz Jacka Bruhna:

Britishhuman

 

Jesteś zainteresowany klasą Britishhuman? Miałeś  problemy  z logowaniem?  Jak najszybciej zadzwoń do I Liceum Ogólnokształcącego!!!!

Numer do sekretariatu: 59 8621293;

Numer służbowy do dyrektora szkoły: 518 150 083

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Niezmiernie miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole przeprowadzone zostało aż 5 niesamowitych projektów społecznych. LO1 w Lęborku zajmuje 62 miejsce w rankingu Zwolnionych z Teorii 2020, mieszczącym blisko 300 szkół z całej Polski. W województwie pomorskim stoimy na miejscu czwartym. To fascynujący wynik jak na kolejny kontakt naszego liceum z tą olimpiadą. Nie świętowali byśmy dziś sukcesu, gdyby nie determinacja naszego szkolnego nauczyciela Zwolnionych z Teorii – pani Agnieszki Pobruckiej, nauczycielki geografii, podstaw przedsiębiorczości i od niedawna certyfikowanej mentorki inicjatyw młodego pokolenia. 

Nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej europejska! Dzięki inicjatywie naszych nauczycieli oraz dyrekcji, udało nam się zdobyć ZNAK JAKOŚCI w projekcie KORPUS SOLIDARNOŚCI , w ramach europejskiego programu ERASMUS+. 

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci,

w tym trudnym czasie musimy się wzajemnie wspierać i pamiętać o takich wartościach jak empatia i otwartość na potrzeby innych. W związku z powyższym na platformie Teams zostanie uruchomiony specjalny kanał dla maturzystów pod nazwą „Kursy przedmaturalne”, ponieważ proponujemy naszym Absolwentom, tuż przed maturą, szybki kurs powtórkowy z takich przedmiotów jak: matematyka, język angielski, język polski na poziomie podstawowym.

Poniżej przedstawiam harmonogram, zakres tematyczny i czasowy oraz prowadzących kurs.

Katarzyna Wach

Dyrektor I LO w Lęborku

  • Dla każdego kandydata starającego się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej „Britishhuman” obowiązkowy jest sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.
  • Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci, bez względu na to, na którym miejscu wybrali klasę Britishhuman I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Nieprzystąpienie do sprawdzianu uniemożliwi ubieganie się o przyjęcie do tej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku.
  • Zostanie on przeprowadzony w formie online, na platformie Office 365, w aplikacji Teams.

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

W związku z ograniczoną pracą placówek oświatowych w czasie pandemii, wcześniej podany  harmonogram rekrutacji uczniów klas VIII do szkół średnich ulega  zmianie. W chwili ustalenia przez MEN i Kuratorium nowego terminarza rekrutacyjnego natychmiast poinformujemy wszystkich zainteresowanych. Informacje pojawią się na naszej stronie I LO w zakładce Kandydat, Rekrutacja oraz na stronie Vulcana w linku  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Prosimy o cierpliwość

Rekrutacja 2020/21

Wkrótce uruchomiony zostanie system rekrutacji do szkół ponadpodstawywch. Przypominamy adres: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Rekrutacja 2020/21

Udostępniamy podręcznik dla ucznia - przewodnik po systemie rekrutacji Podręcznik użytkownika - rekrutacja

Drodzy maturzyści poniżej zaktualizowany harmonogram egzaminu maturalego 2020.

NOWY harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 r. 

Podkategorie

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage