Międzyszkolny konkurs literacki

im. Stefana Żeromskiego

 

 

 

Zapraszamy uczniów szkól ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień twórczych młodzieży.

 

Uczestnik przygotowuje pracę na jeden z podanych tematów:

  1. Myśli młodego Polaka o Polsce i Polakach.

  2. Patriotyzm XXI wieku.

  3. Tekst własny inspirowany prozą Stefana Żeromskiego.

  4. Przeżycia, wspomnienia, refleksje wybranego bohatera prozy Stefana Żeromskiego (piszący wchodzi w rolę wybranego przez siebie bohatera).

Pracę do 3 stron maszynopisu pisaną czcionką Times New Roman rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5 należy oznaczyć pseudonimem (w 3 egzemplarzach) i do pracy dołączyć kopertę także oznaczoną pseudonimem, w której należy zamieścić kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela polonisty.

 

Prace należy składać w sekretariacie I LO w Lęborku do 8 listopada 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród nastąpi 16 listopada 2018 r. podczas obchodów święta Patrona Szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

 

 

Dyrektor szkoły i poloniści.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage