Komitet Główny Olimpiady Historycznej podaje do wiadomości tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLIV Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • Starożytność: Niewolnictwo w antycznym świecie. Charakterystyka i ocena zjawiska.
  • Średniowiecze: Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.
  • Nowożytność: Uwarunkowania rozwoju reformacji w Polsce w XVI-XVIII w.
  • Historia XIX w.: Ekspansja terytorialna i polityczna Rosji od 1795 do 1914 r.
  • Historia XX w.: Między Wschodem a Zachodem. Nowe państwa Europy środkowej i ich problemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
  • Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola monarchy w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • Historia regionu: Wiek pary i stali – gospodarcze i społeczne przemiany w moim regionie w XIX w.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage