Organizatorem jest Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

Cele konkursu:

  • Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
  • Popularyzacja kultury żywego słowa.
  • Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
  • Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
  • Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: "Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.

Termin - 2-3 czerwca 2015r.

 

Kategorie konkursowe:

  • recytacje
  • programy poetycko - muzyczne
  • poezja śpiewana 
  • juwenilia poetyckie
  • esej interpretacyjny

Prace pisemne należy dostarczyć do 25 kwietnia 2015r.

 

Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze oraz poloniści.

Laureaci konkurs otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe, dyplomy), a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego.

Więcej informacji u o. Pawła Kaczmarskiego

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage