Dyrektor szkoły – Katarzyna Wach - 29 września 2020 r. uczestniczyła w konferencji, zorganizowanej przez Biuro do spraw programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ściśle związanej z realizacją „Programu CYBER.MIL z klasą”.

Było to niezwykle owocne i merytorycznie perfekcyjnie przygotowane spotkanie w gościnnym Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie .
Przedstawiciele szesnastu szkół z całej Polski, uczestniczących w programie, zapoznali się z jego założeniami, treściami programów nauczania, procedurami dotyczącymi zawierania i rozliczania umów dotacyjnych, zasadami komunikacji społecznej oraz innymi procedurami związanymi z udziałem szkół w „Programie CYBER.MIL z klasą”, który zapewni przyszłym uczniom tej klasy świetne przygotowanie w zakresie informatyki ogólnej i wojskowej, otwierając tym samym bramy różnych uczelni, zarówno cywilnych, jaki wojskowych, a w przyszłości zapewni świetnie opłacaną pracę i prestiżowy zawód. 

 
d  dziennik
p  poczta
f  fanpage