Dyrektor szkoły – Katarzyna Wach - 29 września 2020 r. uczestniczyła w konferencji, zorganizowanej przez Biuro do spraw programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ściśle związanej z realizacją „Programu CYBER.MIL z klasą”.

Było to niezwykle owocne i merytorycznie perfekcyjnie przygotowane spotkanie w gościnnym Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie .
Przedstawiciele szesnastu szkół z całej Polski, uczestniczących w programie, zapoznali się z jego założeniami, treściami programów nauczania, procedurami dotyczącymi zawierania i rozliczania umów dotacyjnych, zasadami komunikacji społecznej oraz innymi procedurami związanymi z udziałem szkół w „Programie CYBER.MIL z klasą”, który zapewni przyszłym uczniom tej klasy świetne przygotowanie w zakresie informatyki ogólnej i wojskowej, otwierając tym samym bramy różnych uczelni, zarówno cywilnych, jaki wojskowych, a w przyszłości zapewni świetnie opłacaną pracę i prestiżowy zawód. 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage