25.09.2020 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Zespół językowy przygotował dla każdej z klas zadania, które realizowane były przez młodzież na dwóch godzinach lekcyjnych i poświęcone były następującym państwom: Anglia, Niemcy, Hiszpania, Rosja.

Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane w tzw "galerii" , powstałej na potrzeby Dnia Języków Obcych.
Młodzieży bardzo dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność i sumienne wykonanie powierzonych zadań.

 
d  dziennik
p  poczta
f  fanpage