Kto jest zwolniony z egzaminu? Na jakiej podstawie?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (wykaz w tabeli) na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

L.p. Przedmiot Nazwa olimpiady Nazwa organizatora
1. Biologia Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników
2. Chemia Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne
3. Filozofia Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne
4. Fizyka z astronomią Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne
5. Geografia Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne
6. Historia Olimpiada Historyczna Polskie Towarzystwo Historyczne
7. Historia muzyki Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej 
8. Historia sztuki
9. Informatyka Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki
10. Język angielski Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań
11. Język białoruski Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki
12. Język francuski Olimpiada Języka Francuskiego Stowarzyszanie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe
13. Język hiszpański Olimpiada Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
14. Język łaciński i kultura antyczna Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
15. Język niemiecki Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań
16. Język polski Olimpiada Literatury i Języka polskiego Instytut Badań Literackich
17. Język rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego Uniwersytet Warszawski
18. Matematyka Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
19. Wiedza o społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europejski

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage