Uczniowie i nauczyciele I LO wzięli udział w pierwszym wyjeździe zagranicznym w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus+- „Fałszywe wiadomości (fake news) w erze fałszywych informacji: rozwijanie umiejętność korzystania z mediów w społeczności edukacyjnej”.
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana   Żeromskiego w Lęborku rozpoczęło realizację projektu w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, który będzie trwał 24 miesiące – od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020. Uczestniczy w nim sześć państw europejskich – Grecja, Portugalia, Norwegia, Rumunia, Litwa i Polska,  Językiem projektu jest język angielski.
Projekt przewiduje realizację kilku zadań głównych, których celem jest zapoznawanie uczniów z metodami identyfikacji fałszywych wiadomości, tworzenie  materiałów edukacyjnych, promujących świadomość ‘fake news’ oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W realizację zadań projektowych zaangażowana jest cała społeczność szkolna, jednak główną grupę projektu tworzy 20 uczniów z klas pierwszych i drugich oraz 6 nauczycieli.
Jedną z form współpracy pomiędzy partnerami projektu są wyjazdy, tak zwane mobilności. Projekt przewiduje ich sześć – do każdej ze szkół partnerskich. W każdym wyjeździe uczestniczy trzech uczniów oraz dwoje nauczycieli.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w szkole głównego koordynatora projektu –  5 Liceum w Heraklionie, na Krecie (Grecja), w terminie 11 – 16 listopada 2018. Uczestniczyły w nim trzy uczennice klas pierwszych : Marianna, Aleksandra, Natalia oraz dwie nauczycielki – germanistka i anglistka (Iwona Lis).
Poniedziałek (11 listopada) oraz sobotę (16 listopada) spędziłyśmy w podróży samolotem, zaś pozostałe dni mobilności przeznaczone były na realizację zadań projektowych.
We wtorek pracowałyśmy w szkole, poznając partnerów projektu. W auli szkoły miała miejsce uroczystość powitania oraz zaprezentowanie się wszystkich szkół partnerskich, uczestniczyłyśmy również w zajęciach szkolnych. Ustalone zostały  kwestie niezbędne do dalszej współpracy - kalendarz projektu, szczegóły zadań, projekt na platformie eTwinning.
Środa i czwartek były dniami przeznaczonymi na poznanie miasta, kultury i zwyczajów regionu. Zwiedziłyśmy miasto, muzeum archeologiczne, ruiny pałacu w Knosos oraz stare miasto w Rethymno, gdzie zjadłyśmy wspólny obiad w greckim stylu.
W piątek uczestniczyłyśmy w konferencji dotyczącej tematu projektu, czyli ‘fake news’, poprowadzonej przez dziennikarki współpracujące z grecką agencją ‘Safer Internet for Kids’. Wzięłyśmy również udział w szkolnym uroczystościach w związku z dniem ’17 listopada’ – jest to święto narodowe greckie związane z strajkiem studentów politechniki ateńskiej.
Kolejna mobilność projektowa będzie miała miejsce w naszej szkole w marcu 2019. W jej trakcie realizowane będą kolejne zadania projektowe – wybór logo, słownik tematyczny, projekt eTwinning, wykład eksperta, ewaluacja dotychczasowej pracy projektowej.

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu, naszej szkoły oraz na platformie eTwinning. Iwona Lis (szkolny koordynator eTwinning i uczestnik wyjazdu)

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage