O tym i wyborze studiów, przyszłej kariery zawodowej mówił w dniu 18.01.2019r Piotr Boniaszczuk, dyrektor MPWiK w Lęborku.

Uczniowie I LO, klas II-A i C na terenie MPWiK zapoznali się ze strukturą, pracą przedsiębiorstwa, metodami rekrutacji(zatrudnienia) pracowników oraz pracą inżyniera na stanowisku.

Zwiedzano przepompownię ścieków, obserwowano sposób oddzielania frakcji stałych od ciekłych oraz zapoznano się z komputerową obsługą pomp i innych urządzeń.

Inżynierowie opowiedzieli nam o skutkach zdarzeń nadzwyczajnych, usuwaniu awarii (w szczególności blokad pomp). Najczęściej przyczyną blokady pomp są ciała włókniste (bielizna, ręczniki, mopy, rajstopy – lycra, folia PE). W celu udrożnienia pompy należy wyjąć ją z komory czerpnej i usunąć ciała stałe z pompy. 

Uczniowie zostali zaopatrzeni w ulotki informujące o tym jakich produktów i wynalazków współczesnej cywilizacji, np. higienicznych chusteczek nawilżających, nie wolno wyrzucać do kanalizacji, ponieważ powodują awarię pomp, co przekłada się na wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i skutkuje chwilowy brakiem możliwości odbioru ścieków i ich wyrzutem do środowiska- to jest wielkim problem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze.

Uczmy się świadomego korzystania z dóbr i postępu cywilizacyjnego,i promujmy proekologiczne zachowania.

 

Opiekunowie grup:

Halina Wielgus

i Ireneusz Mańkowski

 
Spotkanie z dyrektorem MPWiK w Lęborku, panem Piotrem Boniaszczukiem Przepompownia ścieków 4-5m pod ziemią. Na zdjęciu kraty separacyjne Przepompownia ścieków 4-5m pod ziemią. Na zdjęciu kraty separacyjne Widoczne pompy i pod nimi podziemne zbiorniki ścieków

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage