Edukacyjna Wartość Dodana - Szkoła sukcesuInformujemy, że zostały opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dla polskich liceów za lata 2013-2015. Wyniki, jakie osiągnęli uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, klasyfikują nasze liceum jako SZKOŁĘ SUKCESU.

 

Poziom szkoły według EWD?

Wskaźnik EWD jest bardzo pomocny uczniom i rodzicom w chwili podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Pozwala szybko wyrobić sobie opinię o danej placówce i jej pracy, przynajmniej w jednym, ale bardzo istotnym obszarze - przygotowaniu uczniów do egzaminów. Metoda EWD to pozwalazmierzyć wkład szkoły w wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie maturalnym.

Jak czytać wykresy EWD?

Pozycja szkoły jest zaznaczona nie w postaci punktu, ale elipsy umieszczonej w jednej z czterech pól powstałych w układzie współrzędnych. Wielkość tej elipsy jest istotna z perspektywy wiarygodności badania i zaufania do jego wyniku. Im elipsa mniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że wynik jest bliższy prawdy. Jeżeli naukowcy mają za mało materiału porównawczego, bo na przykład szkoła jest niewielka albo też działa od niedawna, to pole elipsy rośnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy wyniki uczniów są bardzo zróżnicowane.

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/

 

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych:

  1. Prawa górna ćwiartka- szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  2. Prawa dolna ćwiartka- szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  3. Lewa górna ćwiartka - szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  4. Lewa dolna ćwiartka - szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  5. Centrum układu współrzędnych (na przecięciu osi) -  szkoły neutralne. Są to szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność nauczania.

Jak odczytywać i interpretować dane przedstawione na wykresach?

Oś pozioma to wynik egzaminu maturalnego w latach 2013-2015. Im bardziej elipsa jest położona na prawo, tym lepsze wyniki z egzaminu maturalnego uzyskiwała szkoła.

Oś pionowa to wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli jest to porównanie wyników uczniów naszej szkoły na początku edukacji w liceum z wynikami tych samych uczniów na końcu edukacji w liceum. Im bardziej elipsa jest położona ponad osią poziomą, tym posiada większy wskaźnik EWD.

Elipsa przedstawiająca wyniki z języka polskiego(EWD pol.), z przedmiotów humanistycznych (EWD hum.), z matematyki (EWD mat.), z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (EWD mat-przyr.) w I LO mieści się w prawej górnej ćwiartce, co oznacza, że jesteśmy szkołą o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD, czyli SZKOŁĄ SUKCESU.

Na stronie www.ewd.edu.pl można porównać wspomniane wskaźniki z wynikami innych szkół Lęborka, województwa i kraju. Prezentowane tutaj wykresy obejmują rezultaty matury za lata od 2013 do 2015 i obrazują osiągnięcia uczniów I LO im. S. Żeromskiego w Lęborku:

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage